Ankieta o PAD

Wyniki ankiety dotyczącej Polskiej Akademii Dzieci przeprowadzone dnia 24 lutego 2012r. na:

  • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,

  • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,

  • Akademii Muzycznej w Gdańsku

  • Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji

na grupie 543 osób.

Do badania wykorzystano program PASW Statistics 18.

 

Odpowiedź na pytanie:

  1. Czy jesteś zadowolony/a z udziału w projekcie PAD?

  2. Czy jest Pan/i zadowolony/a z udziału w projekcie PAD?

  3. Czy jest Pan/i zadowolony/a z udziału swojego dziecka w projekcie PAD?

Odpowiedź na pytanie:

  1. Jak często po wykładach PAD odkrywasz własne zainteresowania?

  2. Jak często Pani/Pana dziecko/uczniowie po wykładach PAD odkrywa/odkrywają własne zainteresowania?