Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci w wieku od 6. do 12. lat. Mali eksperci w trakcie wykładów przekazują słuchaczom wiedzę w wybranym obszarze swoich zainteresowań. Zajęcia odbywają się cyklicznie w wybrane dni w trakcie roku akademickiego. Celem projektu jest rozbudzanie w młodych odbiorcach ciekawość świata, chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów.

 

Polska Akademia Dzieci to cykl wykładów naukowych, które odbywają się w ciągu roku akademickiego ustalony dzień, w szkołach wyższych. W trakcie zajęć swoją wiedzę prezentują zarówno młodzi, jak i dorośli eksperci. Uczestnikami wydarzenia są dzieci w wieku od 6. do 12. lat oraz ich opiekunowie. W trakcie zajęć uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertom, za które otrzymują upominki. Wszyscy  słuchacze posiadają imienni indeks uczelni, w której organizowane są wykłady. Każde spotkanie kończy się poczęstunkiem, a zwieńczeniem całorocznych wysiłków jest wspólna konferencja organizowana 1. czerwca w Gdańsku. Wstęp na wykłady Polskiej Akademii Dzieci jest bezpłatny. Wszystkie osoby, które z ramienia uczelni angażują się w organizację PAD pracują społecznie.

 

 

--------------------------------------------------

ARCHIWUM

Edycja 2013/2014: Wykłady – harmonogram

 

Edycja wrocławska – pierwsze zajęcia odbędą się 25 października 2013 r.

 

Edycja kłodzka – inauguracja roku akademickiego Polsko-Czeskiej Akademii Dzieci odbędzie się 27 września, godz. 1100

 

Tytuł: „Czy nauka o języku może być fascynująca?”

 

Młodszy ekspert: Katarzyna Mikosa (11 lat)

Dorosły ekspert: prof. dr hab. Jaroslav Lipowski, językoznawca, docent na Uniwersytecie Hradec Kralove. Obecnie przedmiotem jego zainteresowań jest półkomunikacja (semikomunikacja) użytkowników języków blisko ze sobą spokrewnionych, osadzona w ramach szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej, m.in. komunikacji Czechów i Polaków.

 

Moderator spotkania: Katarzyna Chudziak (7 lat), wykładowca i moderator PAD w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Gdańskiej

 

Miejsce: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Kino Dąbrówka, pl. Jagiełły 1, Kłodzko

W ramach pierwszej edycji Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, która odbyła się w roku akademickim 2012/2013 dorosłymi ekspertami byli:

 

gitarzysta Leszek Cichoński, przewodnicy psów z Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu Dorota Adamek-Nowak, Magdalena Białoń-Chalecka i Grzegorz Borkowski, jeden z nielicznych w Polsce ekspertów w zakresie zwalczania terroryzmu morskiego i piractwa prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak, astronom dr Paweł Preś, reporterka i prowadząca wrocławskie Fakty w TVP WrocławAgata Dzikowska, dr Józef Krawczyk z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, Beata Płażewska, psycholog dziecięca oraz Michał Skawiński, wielokrotny Mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, uczestnik największego tanecznego show „Taniec z Gwiazdami”.

 

W edycji 2012/2013 patronat honorowy nad Polską Akademią Dzieci objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, natomiast patronat medialny TVP Wrocław. Partnerami byli: Aquapark Wrocław, Hotel Haston i Pałac Auras w Urazie.

 

 

Zdjęcia – inauguracja roku akademickiego 2013/2014

 

Zdjęcia Polska Akademia Dzieci - wykład finałowy, kliknij tu.