Strona projektu "Mały Medyk" realizowanego w ramach

Polskiej Akademii Dzieci w Uniwersytecie Medycznym

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Misją projektu "Mały Medyk" jest:

  • wspieranie rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży;

  • umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;

  • zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie podstaw metod badawczych;

  • rozwijanie pasji naukowych u dzieci oraz możliwość dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami;

  • promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;

  • kształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny;

  • przekazywanie wiedzy z zakresu:

              - anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu

              - ratownictwa medycznego

              - diagnostyki i leczenia chorób 

              - profilaktyki

              - farmacji