Projekt Polska Akademia Dzieci

Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową bezpłatny Uniwersytet prowadzony przez dzieci.
Nasi Młodzi Naukowcy w wieku od 6. do 12 lat prowadzą swoje wykłady i przedstawiają własne badania naukowe.

 

 Czekamy na zgłoszenia
Młodych Wykładowców
w wieku 6-12 lat!

 

 

 

Nasza historia

Spis treści dokumentu:

1. Wstęp

2. Projekty pilotażowe w roku akademickim 2009/2010

3. Szczegóły i aktualności w projekcie „Polska Akademia Dzieci”

4. Wnioski

5. Załączniki

Our History

 

Polish Academy of Kids

1. Description of the project 

2. Pilot projects in the academic year 2009/2010 

3. ​Particulars of project ‘Polish Academy of Kids’

3.1. Programmatic assumptions 

3.2. Goals of the project

3.3. Proposed issues from different subject fields