CEL PROJEKTU:

 

Projekt „Pasje dziecięce” wpisuje się w założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które to rok szkolny 2010/2011 uznało za Rok Odkrywania Talentów, a rok 2011/2012 rokiem Szkoły z Pasją. Uzasadniając, że zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Projekt współgra również z założeniami Gdańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, działającego obecnie w ramach Polskiej Akademii Dzieci.

 

Głównym zadaniem projektu jest rozbudzanie pasji i zainteresowań dziecięcych, a w związku z tym zachęcanie do rozwoju umysłowego, pozyskiwania wiedzy, stawiania sobie pytań. Bardzo ważnym aspektem projektu staje się dzielenie zdobytą wiedzą, prezentowanie eksperymentów, a tym samym inspirowanie innych uczniów do osobistego rozwoju. Należy podkreślić, że nie oceniamy i nie krytykujemy przedstawionych pomysłów, tematów, czy też wątpliwości. Dopuszczamy także pomoc dorosłych w przygotowaniu wykładu, warsztatu, prezentacji.