Stowarzyszenie

Polska Akademia Dzieci (PAD)

Stowarzyszenie PAD zostało powołane, by umożliwiać dzieciom rozwijanie swoich pasji naukowych, sportowych i artystycznych oraz by popularyzować naukę wśród najmłodszych przez wykłady i warsztaty prowadzone przez młodych jak i dorosłych naukowców.
 
Stowarzyszenie działa od października 2010 roku na zasadzie non-profit, tzn. wszystkie osoby zaangażowane w Polską Akademię Dzieci działają społecznie.
 
Dowiedz się o nas więcej:
 
Działalność
Członkowie, koordynatorzy, wolontariusze
Statut oraz numer konta
 
WŁADZE STOWARZYSZENIA POLSKA AKADEMIA DZIECI:
 
  • dr Henryka Szumilewicz, Prezes Stowarzyszenia PAD
  • mgr inż. Monika Sadlak, Wiceprezes Stowarzyszenia PAD
  • dr Agata Hofman, Skarbnik