PRAWA I OBOWIĄZKI

KOORDYNATORA

PAD 2015/2016

 

Z racji uczestnictwa w projekcie Koordynator PAD otrzymuje:

 

- zaświadczenie o odbyciu 120 godzin wolontariatu,

- zaświadczenie o byciu Koordynatorem PAD na danej uczelni,

- potrzebne referencje,

- dodatkowe punkty podczas ubiegania się o stypendia oraz o nagrody w konkursach studenckich.

 

 

 

Do obowiązków Koordynatora PAD należy:

 

- prowadzenie zapisów na koordynowanej przez siebie uczelni,

- tworzenie list uczestników,

- potwierdzenie uczestnictwa poszczególnych szkół (wrzesień),

- rozsyłanie informacji do opiekunów oraz newsletterów na tydzień przed planowanymi wykładami,

- pomoc w poszukiwaniu wykładowców,

- obowiązkowa obecność podczas comiesięcznych wykładów na uczelni – 8 spotkań w ciągu roku po ok. 2h,

- dbałość o ład podczas zajęć,

- organizowanie wystawiania pieczątek w indeksach uczestników.