press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

 

 

Sądecka Akademia Dziecięca (SAD), istniejąca od 2009 roku, to edukacyjny projekt realizowany przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie!

 

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 7–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU. 

 

W ramach SAD-u odbywają się zajęcia wykładowe i warsztatowe skoncentrowane wokół obszarów nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz w obszarze sztuki.

 

Zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom poprzez wspólną zabawępodstawowej wiedzy w danym temacie, w formie i językiem dostosowanym do ich możliwości rozwojowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, instruktorów i ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia.